Sukladno Normativima za prehranu učenika (NN br.146/2012.) kao i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama Ministarstva zdravlja, Osnovna škola Siniše Glavaševića izradila je svoj JELOVNIK.

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK U SKOLSKOJ KUHINJI 09.2017.doc
Jelovnik 2018.pdf
JELOVNIK U SKOLSKOJ KUHINJI 04.2018.doc