preskoči na sadržaj

Osnovna škola Siniše Glavaševića

Login

Kulturna djelatnost

KUTAK ZA OSMAŠE

Upis u srednje škole

Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Tražilica
Anketa
Za što najviše koristite Internet?

Carnet
Sportska rubrika

NAŠ YOUTUBE KANAL

MALI JEZIČNI SAVJETI

Zuji, zveči, zvoni, zvuči. Šumi, grmi, tutnji, huči - To je jezik roda moga!

Stručni skupovi

Etički kodeks naše škole

          Na temelju članka 58.  Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) i čl. 203. Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića u Vukovaru  ( u daljem tekstu: Škola), u suradnji s Učiteljskim vijećem Škole, odnosno nakon rasprave i pribavljenog mišljenja Učiteljskog vijeća dana 6.svibnja.2009.g., a u svrhu utvrđivanja normi etičkog kodeksa u svakodnevnom ponašanju i javnom djelovanju, Školski odbor ove Škole donosi  dana 9.lipnja 2009.g.

 

ETIČKI KODEKS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA OSNOVNE ŠKOLE SINIŠE GLAVAŠEVIĆA VUKOVAR

 

Članak 1.

 

Etičkim kodeksom propisuje se skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i načinu života moraju pridržavati svi djelatnici Osnovne škole Siniše Glavaševića Vukovar (u daljnjem tekstu Škole).

 

Članak 2.

Odnos prema profesiji    

                                              

Čestitost, pravednost, humanost i uzajamno potpomaganje - kao temelj moralne filozofije - čine bit etike učitelja i stručnih suradnika.

Učitelj i stručni suradnik slobodan je i odgovoran u svojem radu, teži otkrivanju istine, istražuje je i brani u ozračju dijaloga i tolerancije. Pritom je dužan unapređivati svoje znanje u skladu s najvišim standardima obrazovnog procesa.

Učitelj i stručni suradnik objavljuje vlastite rezultate, razmjenjuje znanja i podatke s drugima u svrhu podizanja kvalitete nastavnog procesa i unapređenja struke.

 

Članak  3.

 

Učitelj i stručni suradnik dužan je čuvati profesionalnu tajnu sve do njezina javnog objavljivanja.

 

Članak 4.

 

Učitelj i stručni suradnik treba ukazivati na nestručne tvrdnje povezane s njegovom strukom izbjegavajući postupke koji bi podcijenili i obezvrijedili dostojanstvo drugih.

Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno ako je to uvjerenje utemeljeno na znanstvenoj istini i kritičnosti.

 

Članak 5.

 

Učitelj i stručni suradnik dužan je posvetiti posebnu pozornost svojim nastavnim i drugim obvezama, koje će prihvatiti nakon realne procjene svojih sposobnosti i mogućnosti te ih kvalitetno i u potpunosti obavljati.

Nastavu i ostale poslove mora održavati redovito, u utvrđenima terminu i trajanju.

Učitelj je dužan sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima u skladu sa svojim interesima, sposobnostima i mogućnostima.

 

Članak 6.

 

Osobni izgled svih djelatnika mora biti na odgovarajućoj razini oficijelnosti i ozbiljnosti.          

Odjeća treba biti čista, uredna, umjerenih linija i krojeva, primjerena pozivu.

Nije primjereno na nastavu obući npr. tajice, predubok dekolte, prozirnu odjeću ispod koje su vidljivi intimni dijelovi tijela ili donje rublje, kratke majice koje ne prekrivaju tijelo, prekratke suknje, kratke hlače.

Neprimjereno je učiteljima i stručnim suradnicima dolaziti na nastavu u tenisicama       

 ( izuzev učitelja TZK i učiteljica RN ako taj dan imaju sat tjelesne i zdravstvene kulture).

Učitelj se za vrijeme nastave ne smije koristiti mobilnim telefonom.

 Učitelj i stručni suradnik ne smije u Školi i izvan nje obavljati radnje koje bi umanjile  ugled profesije.

 

Članak 7.

 

Učitelj i stručni suradnik dužan je čuvati svoje dostojanstvo i u komunikaciji s nenastavnim osobljem u Školi.

 

Odnos prema učenicima

Članak 8.

 

Učitelj i stručni suradnik mora kod učenika poticati slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju, a u prenošenju znanja dužan je primjenjivati najviše znanstvene, stručne, profesionalne i etičke standarde.

           

Članak 9.

 

Nastavni proces učitelj treba voditi tako da se učenici osposobe za rješavanje postavljenih zadataka.

 

Članak 10.

 

Kriterij praćenja rada i ocjenjivanja znanja učenika mora biti objektivan, pouzdan, ujednačen i i unaprijed poznat učenicima.

Učenici se ocjenjuju na osnovi iskazanog znanja, iznesenih činjenica, razumijevanja materije, stečenih vještina i pokazane sposobnosti da iskazano primijene u novoj situaciji.

Učitelj svoje zahtjeve mora prilagoditi sredstvima koja su pristupačna, literaturi i metodama koje su dostupne i izrečene u tijeku nastave.

 

                                                               Članak 11.

 

Učitelj i stručni suradnik dužan je s učenicima uspostaviti odnos međusobnog povjerenja i uvažavanja, poštivati njihove ličnosti, slobode i prava, uz čuvanje svojeg dostojanstva.

Učitelj i stručni suradnik u dijalogu s učenicima, u nastavnom procesu i izvan njega, mora poštivati principe nenasilne komunikacije.

Zabranjeno je iskorištavanje učenika, diskriminacija, vrijeđanje njihova dostojanstva i bilo koja druga zlouporaba.

 

Odnos prema roditeljima

 

Članak 12.

 

Učitelj i stručni suradnik dužan je imati profesionalan i korektan odnos prema roditeljima uz uvažavanje njihovih različitosti i čuvanje njihova dostojanstva.

Učitelj i stručni suradnik treba se profesionalno odnositi prema informacijama koje dobije od roditelja, čuvati tajnost povjerljivih informacija te integritet roditelja i učenika.

 

Članak 13.

 

Učitelj i stručni suradnik mora pred roditeljima i učenicima čuvati svoje i dostojanstvo svojih kolega.

 

Odnos prema kolegama

Članak 14.

 

Među učiteljima mora vladati stvaralačko ozračje i vrhunski profesionalni odnos prema radu. Odnos među učiteljima i stručnim suradnicima mora se temeljiti na kolegijalnosti, međusobnom uvažavanju, poštivanju znanja, stručnosti i dostojanstvu, na pomoći i stvaralačkoj suradnji te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

 

Članak 15.

 

Učitelj i stručni suradnik ne smije izravno ili neizravno povrijediti stručni ugled, napredovanje ili rad drugog učitelja i stručnog suradnika. Ako smatra da osoba nije zaslužila napredovanje ili se nekorektno ponaša, upozorit će na to odgovornu osobu.

U iznošenju svojeg stajališta o stručnom radu i ponašanju kolega mora biti korektan, profesionalan, argumentiran te svoje primjedbe iznijeti na primjerenom mjestu kao što su stručni aktivi, Učiteljsko vijeće ili Uprava Škole.

 

Odnos prema sredini u kojoj djeluje

Članak 16.

 

Učitelj i stručni suradnik mora se ponašati moralno te odgovorno i profesionalno raditi.

Uvažavati i poštivati nacionalne, vjerske i kulturne različitosti suradnika i osoba iz šire društvene sredine kako bi zajednički promicali humane odnose i demokratska načela.

Poticati nenasilno rješavanje problema svih subjekata u procesu rada i djelovanja.

Poticati stvaranje pozitivnog stajališta prema profesiji učitelja i pritom biti otvoren za suradnju u sredini u kojoj živi i djeluje.

 

 Ostale odredbe

Članak 17.

 

O kršenju odredbi ovog Kodeksa odlučuje Etičko povjerenstvo koje imenuje Učiteljsko vijeće.

Etičko povjerenstvo ima tri člana i tri zamjenika člana.

Etičko povjerenstvo između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

Članak 18.

O pokretanju postupka odlučuje Etičko povjerenstvo na temelju inicijative predsjednika  ili bilo kojeg člana Etičkog povjerenstva, na inicijativu ravnatelja, učitelja odnosno stručnog suradnika, roditelja, učenika ili bilo kojeg radnika Škole.

 

Članak 19.

U slučaju povrjede Etičkog kodeksa, Etičko povjerenstvo poziva i upozorava radnika na kršenje odredbi, te ukoliko nastavi kršiti odredbe Etičkog kodeksa, ili su povrede osobito teške, ili je povrijeđen zakonski ili podzakonski akt, može izdati priopćenje, a obvezno je obavijestiti ravnatelja, koji može poduzeti mjere sukladno Pravilniku o radu i  Zakonu o radu.

 

Članak 20.

Usvojeni Etički kodeks će u znak prihvaćanja potpisati svi nastavnici i stručni suradnici Škole, a u buduće će  prilikom potpisivanja Ugovora o radu, nastavnik odnosno stručni suradnik svojim potpisom prihvatiti ovaj Etički kodeks, te se time obvezati na djelovanje i ponašanje u skladu s njim.

 

Članak 30.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA

Marija Budimir

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju