preskoči na sadržaj

Osnovna škola Siniše Glavaševića

Login
KUTAK ZA OSMAŠE

Upis u srednje škole

Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Tražilica
Anketa
Za što najviše koristite Internet?

Carnet
Carnet
19.09.2018. 14:56
U okviru CECIIS-a održan Dan e-Škola
Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu započela je trodnevna znanstvena konferencija posvećena informacijskim i inteligentnim sustavima - CECIIS 2018.

29.08.2018. 10:24
Webinar za učenike i roditelje: analitike učenja u e-Školama
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET organizira webinar na temu sustava za analitike učenja koji je osmišljen u okviru pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“.

28.08.2018. 13:51
Pilot projektom e-Škole značajno povećana digitalna zrelost 10 posto hrvatskih škola
Povećanje razine digitalne zrelosti 10 posto hrvatskih osnovnih i srednjih škola glavni je rezultat uspješno završenog pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ kojeg je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET započela s partnerima 2015. godine. 

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

MALI JEZIČNI SAVJETI

Zuji, zveči, zvoni, zvuči. Šumi, grmi, tutnji, huči - To je jezik roda moga!

NAŠ YOUTUBE KANAL

Stručni skupovi

Kućni red

          Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 31. i 203. Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića u Vukovaru, Školski odbor na sjednici održanoj 9.lipnja 2009. donio je

 

 

O D L U K U

O KUĆNOM REDU

 

I.      OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se kućni red u Osnovnoj školi  Siniše Glavaševića (u daljem tekstu: Škola).

 

Članak 2.

Kućnim se redom u Školi:

1.      utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru

2.      utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika

3.      utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i radnika

4.      utvrđuje radno vrijeme

5.      utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja

6.      utvrđuje način postupanja prema imovini.

 

Članak 3.

Ova odluka odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

 

Članak 4.

S odredbama ove odluke razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike. Ova odluka obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima (na svakom katu) Škole.

 

II.      PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

 

Članak 5.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole  tijekom radnog vremena Škole.

 

Članak 6.

U prostoru Škole zabranjeno je:

-          pušenje

-          nošenje oružja

-          pisanje po zidovima i inventaru škole

-          bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.

-          unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

-          unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

-          unošenje tiskovina i drugih prenosivih medija nepoćudnog sadržaja.

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

 

Članak 7.

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak8.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada. Učenik je dužan doći u Školu najkasnije pet minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

 

Članak 9.

Učenik je dužan:

-          kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

-          održavati čistima  i urednima  prostore Škole

-          dolaziti uredan u Školu i nositi redovito preobuću koja ne može biti tenisice

-          učenici koji nose ortopedske uloške obvezni su imati adekvatnu preobuću

-          nakon dolaska u Školu učenici se preobuvaju u holu škole, a odjevne predmete i osobne stvari odlažu na mjesto određeno za tu namjenu

-          mirno ući u učionicu prije početka nastave  i pripremiti se za rad.

 

Članak10.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad. Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika. U kabinet učenici trebaju ući zajedno s učiteljem.

 

Članak 11.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju. Svako neopravdano kašnjenje učenika na nastavu učitelj je dužan evidentirati.

 

Članak 12.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivatise, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

 

Članak 13.

Na nastavi učenik ne smije koristiti laptop, mobitel, walkman i druge slične aparate.

Škola nije odgovorna za nestanak skupocjenih stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u školi.

Članak14.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki 10 minuta. Za vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati zgradu.

 

Članak15.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

-          dolaze 5 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja

-          pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

-          izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja na nastavi

-          prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike

-          izvješćuju o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo

-          nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja ili tajnika.

 

Članak 16.

Za vrijeme odmora učenici se nalaze  u hodniku jer se učionice zaključavaju. Učenici razredne nastave, u vrijeme odmora, mogu boraviti u svojim učionicama u kojima jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red. Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom učitelju.

 

Članak 17.

Redare iz članka 15. ovoga pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

 

Članak 18.

Učenici mogu objedovati samo u blagovaonici. Prije ulaska u blagovaonicu učenik je dužan oprati ruke. Za vrijeme objeda u blagovaonici mora biti red i mir. Nakon završenog objeda učenik je dužan pribor za jelo odložiti na odgovarajuće mjesto.

 

III.      PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

 

Članak 19.

            U međusobnim odnosima učenici:

-          trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole

-          trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima

-          dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje

-          trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi

-          ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave

-          mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga

-          trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost

-          moguustrojavati razne oblike kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja.

 

Članak 20.

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvrjedama, širenjem neistina i sl. U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika,dežurnog učitelja, pedagoga ili psihologa.

 

IV.      PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE

 

Članak 21.

Učenici su dužni uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.

Učenici su dužni pozdraviti radnike Škole u školskom prostoru i izvan njega.

Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

 

Članak 22.

Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

 

Članak 23.

Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika. Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti učitelju razlog dolaska. Zadaću zbog koje je došao, može obaviti uz odobrenje učitelja.

 

Članak 24.

Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika. Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

 

Članak 25.

Učitelj ne smije za vrijeme nastave narediti  učeniku da izađe iz učionice, izvan prostora škole ili ga kažnjavati udaljavanjem iz učionice.

 

V.      RADNO VRIJEME

 

Članak 26.

Radno vrijeme Škole je od 6.00 do 22.00 sata.

 

Članak 27.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 28.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

 

Članak 29.

Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijamom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.

 

Članak 30.

Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 

 

VI.      PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

 

Članak 31.

Radnici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.

 

Članak 32.

U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji i pomoćno-tehničko osoblje, a prema potrebi i mogućnostima i zaštitar. Raspored i obveze dežurnih učitelja određuje ravnatelj. Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 33.

Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.

 

Članak 34.

Dežurni:

-          odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima i drugim osobama i o tome vodi evidenciju

-          daje potrebite obavijesti građanima.

 

Članak 35.

Dežurni vodi knjigu dežurstva. U knjigu dežurstva upisuju se podatci koje odredi ravnatelj.

 

Članak 36.

Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije (92), vatrogasaca (93), hitne pomoći ( 94) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje (112).

 

Članak 37.

U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje priopćiti pučkom pravobranitelju.

 

Članak 38.

U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.

Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.

Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.

Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.

 

VII.      POSTUPANJE PREMA IMOVINI

 

Članak 39.

(1) Radnik Škole dužan je pažljivo čuvati školsku imovinu.

(2) Radnik koji ne čuva imovinu Škole krši kućni red.

(3) Za štetu učinjenu na školskoj imovini radnik odgovara prema odredbama Pravilnika o radu.

 

Članak 40.

(1) Učenik je dužan čuvati školsku imovinu.

(2) Roditelj učenika je dužan nadoknaditi štetu koju čini njegovo dijete na školskoj imovini.

(3) Ukoliko se ne može utvrditi počinitelj, štetu nadoknađuje Škola.

 

Članak 41.

(1) Visinu štete utvrđuje povjerenstvo za štetu.

(2) Povjerenstvo za štetu imenuje ravnatelj. Povjerenstvo ima tri člana.

(3) Visina štete utvrđuje se u visini cijene koštanja oštećene imovine, odnosno temeljem procjene visine šteta, ako povjerenstvo ne može utvrditi cijenu koštanja oštećene imovine.

 

Članak 42.

Roditelj učenika, odnosno skrbnik učenika je dužan novčani iznos štete nadoknaditi u roku od osam dana od donošenja odluke o učinjenoj šteti i visini štete.

 

Članak 43.

(1) Radnici i učenici, bez prethodnog odobrenja ravnatelja ne mogu školsku imovinu:

- iznositi iz školske zgrade,

- rabiti u privatne svrhe.

(2) Radnik ili učenik koji postupi suprotnu stavku 1. ovog članka, teško krši kućni red.

 

Članak 44.

(1) Školska zgrada i prostorije Škole zaključavaju se po završetku rada u 20,00 sati, a otključavaju se u 6,00 sati na početku rada.

(2) O zaključavanju i otključavanju školske zgrade i prostorija Škole te o čuvanju ključeva skrbe spremačice i osobe zadužene za ključeve.

 

VIII.      KRŠENJE KUĆNOG REDA

 

Članak 45.

Postupanje prema odredbama ove odluke o kućnom redu sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.

 

Članak 46.

(1) Radnik Škole odgovara za kršenje kućnog reda prema odredbama Pravilnika o radu.

(2) Radnik krši kućni red ako ne izvršava dužnosti i obveze utvrđene ovom odlukom o Kućnom redu.

 

Članak 47.

(1) Učenik odgovara za kršenje kućnog reda prema odredbama ove Odluke o Kućnom redu na način i u postupku utvrđenom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutom Škole i ovom Odlukom o  kućnom redu.

(2) Kršenje kućnog reda može biti lakše, teže i teško.

(3) Učenik lakše krši kućni red ako jednom nije izvršio određenu dužnost ili obvezu utvrđenu ovom Odlukom .

(4) Učenik teže krši kućni red ako nakon opomene učitelja dva ili više puta prekrši kućni red.

(5) Učenik teško krši kućni red ako postupa suprotno odredbama  članaka 9. 10., 19.,20 i 29. te  članka 40. ove Odluke o kućnom redu, ili tri puta prekrši kućni red.

 

Članak 48.

Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši kućni red, dežurni učitelj ili pomoćno tehničko osoblje udaljit će iz prostora Škole.

 

IX.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

(1) Ova Odluka o kućnom redu je usvojena  kada ga prihvati Školski odbor većinom glasova prisutnih članova.

(2) Izmjene i dopune Odluke o kućnom redu vrše se po postupku utvrđenom za njezino donošenje.

 

Članak 50.

Ova Odluka o kućnom redu stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 51.

Stupanjem na snagu ove Odluke o  kućnom redu prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu od 2004. godine.

 

Odluka o kućnom  redu objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana 18.lipnja 2009. godine.

 

RAVNATELJICA

Marija Budimir

preskoči na navigaciju